C Sınıfı Ehliyeti

C sınıfı sürücü belgesi ile azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş kamyon.
Asgari yaş sınırı 21 olup B sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe aranmaktadır.
C sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

dusler-surucu-kursu-image-banner-@23

CE Sınıfı Ehliyeti

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 12000 KG’ı geçen römork veya yarı römorktan (TIR) oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
CE sınıfı ehliyet ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir.
Asgari yaş sınırı 21 olup C sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe aranmaktadır.
CE sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

dusler-surucu-kursu-image-banner-@24

C1 Sınıfı Ehliyeti

Kamyon, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla ve 7500 kg geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, Asgari yaş sınırı 18 olup B sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe aranmaktadır.
C1 sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

dusler-surucu-kursu-image-banner-@25

Gerekli Belgeler

  • En az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır.
  • Öğrenim belgesi fotokopisi
    1 Adet Biyometrik fotograf
  • Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak, Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak.
  • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak